hoa tam thất, nụ hoa tam thất bao tử, nụ tam thất, nụ hoa tam thất, tam thất bắc, tam thất hoang, củ tam thất bắc, củ tam thất bắc tươi, Tam thất lào cai

becathaiha,mây tre đan thành lộc,lọ hoa,bể cá treo tường,bình hoa,Đĩa tròn,bộ 3 đĩa tròn sơn mài hoa cúc,Đĩa tròn sơn mài (d12cm),bộ 3 đĩa vuông đỏ khảm trai chữ thọ,đĩa sơn mài,Đĩa sơn mài,Đũa ăn,Đũa xương cao cấp,tranh đĩa tròn sơn mài,Đĩa tròn sơn mài: bến sông quê,chậu se,chậu quấn,chậu cây,chậu cây quấn mây,mây tre đan,